Luchtbehandelingstechniek en klimaatbeheersing units

Luchtbehandeling wordt ook wel klimaatbeheersing of airconditionering genoemd. HVAC is de Engelse afkorting van: Heating (verwarming), Ventilation (ventilatie) en Airconditioning (koeling). Drie deelgebieden van huiscomfort. Om klimaatbeheersing aan te pakken bouwt vanderVegtLBT.nl luchtbehandelingskasten voor allerlei sectoren o.a. in kantoren, winkelpanden, voedingsmiddelenindustrie, kinderdagverblijven, scholen, maar ook in luxe jachten.

Een luchtbehandelings-unit is een afgesloten ruimte met daarin één of meer ventilatoren die lucht van buiten aanzuigen, om vervolgens deze lucht geconditioneerd door een buizensysteem door het gebouw heen te verspreiden. Geconditioneerd betekent: verwarmd, gekoeld, ont- of bevochtigd.

Wij kunnen units bouwen die voldoen aan de nieuwste ATEX richtlijnen.

Apparaten, beveiligingssystemen en componenten die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt, dienen te worden voorzien van de CE markering ATEX. De richtlijn is van toepassing op producten die:

  • bestemd zijn om in een explosiegevaarlijke omgeving te worden gebruikt.
  • bestemd zijn voor productie, transport, opslag, meting, regeling, energieomzetting en/of grondstoffenverwerking.
  • door hun inherente potentiele bronnen van ontvlamming een explosie kunnen veroorzaken.

Een explosieve atmosfeer kan ontstaan door een brandbaar gas, damp, nevel of stof. Als hier genoeg van aanwezig is kan dit vermengd met zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Door één van deze factoren te verwijderen (meestal de ontstekingsbron) kunnen explosies voorkomen worden.